De keuze

Menselijk omgeven
in vrede leven
het geluid van stilte
een stilte,
die de kilte verdrijft
van het zinloze geweld
door het streven
naar macht
in ongenaakbare kracht

Een onmogelijke schijn
in vrede te zijn
geen enkele leuze
brengt enige keuze

die keuze is niet groot
het is overleven
of dood
Luister genot

Luisteren en genieten
van het geluid der viool.
Soms koesterend
dan striemend als
een koude wind die
raast langs de kust om
daarna uitgeblust en
op zachte tred weer
terug zijn plekje vind in mij.
Genietend van een moment
die zijn weerga niet kent.
zodat mijn gedachten
zo leeg en zo koud
na het geluid der viool
gevuld zijn met warmte.

viool
Huichelen

Niet te vertrouwen
niet op te bouwen
blikken ontwijken
niet recht aankijken
wel ja en amen
alles beamen
valse gebaren
verzinsels vergaren
en dan beloven
niet te geloven
mensen bezeren
niets kan je deren
iedere keer
flik je het weer
nee,
niet bij mij
loop mijn deur maar voorbij
met je huichelarij!

Gelijk?
Niemand in de wereld is gelijk
waar je woont, wie je bent, arm of rijk
De één houdt van wit de ander van zwart
Afwijkend van normaal? dat is apart…
Wat is eigenlijk normaal
doen wat iedereen doet… is dat het ideaal?
verschil moet er zijn daar kun je niet omheen
al zijn we met z’n allen, toch ben je alleen
Ieder mens is uniek in haar of zijn bestaan
je eigen ik, je eigen lach, je eigen traan
al ben je man maar liever vrouw
je lichaam is alleen van jouw
en zit je eens niet lekker in je vel
zoek dan je tweede ik, die helpt je wel
dan is `t soms even in een kort moment
of je jezelf in die ander herkent
Een groot begrip in heel ons leven
is het gezegde ‘nemen en geven’
aanvaard van je naaste ook de gebreken
nadat je die van je zelf eerst hebt bekeken
zodat je dan misschien het praten
over anderen beter kunt laten.
©Carla

foam-bal-van-de-aarde